Podmínky účasti na školení

  • Za účelem odpočtu 3 bodů lze školení absolvovat 1x za kalendářní rok.
  • Řidič je držitelem příslušného řidičského oprávnění a platného řidičského průkazu.
  • Zúčastnit se může pouze řidič, který  ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů a zároveň jeho bodové hodnocení neobsahuje  6 nebo 7 bodový přestupek.
  • Vozidlo se kterým se řidič účastní školení bezpečné jízdy musí splňovat technické podmínky podle § 36 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a předpisů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Potřebné dokumenty k absolvování kurzu

Před školením od vás budeme potřebovat

  • vyplňenou žádost o přijetí ke školení – zašleme Vám ji jakmile si zarezervujete termín
  • výpis bodového hodnocení řidiče – dle zákona nesmíte mít v den přihlášení na školení zapsáno v registru řidičů více jak 10 bodů a zároveň nesmí vaše hodnocení obsahovat 6 nebo 7 bodový přestupek. Výpis nám nemusíte zasílat, ale musíte si být jist/jistá a proto si jej nechte vyhotovit – budeme ho po vás chtít v den školení.

V den konání se dostavte 15 minut před začátkem ke kontrole nutných dokumentů.

  • originál výpisu bodového hodnocení řidiče – nesmí být starší než 3 dny před datem přihlášení na školení,
  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • platný řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla (neboli malý technický průkaz) se kterým se školení účastní.

Při nedodání některého z výše uvedených dokumentů nebudete smět školení absolvovat.

Jak na výpis bodového hodnocení řidiče

Nestačí pouze výpis z evidenční karty řidiče, potřebujete výpis bodového hodnocení řidiče, které obsahuje i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků!

Výpis si lze vyžádat na odboru evidence řidičů na příslušném pověřeném úřadu (standardní poplatek 15,-Kč) nebo na kterékoliv pobočce Czech POINT (poplatek 100,-Kč).

Výpis nesmí být starší 3 dnů před datem přihlášení (rezervace), tedy v okamžiku doručení Vaší žádosti o přijetí ke školení.