Defenzivní jízda - Polygon Hradec

Defenzivní jízda

Poptat kurz
Vozidlo
Vozidlo
vlastní
Hodiny
Délka kurzu
na míru
Pin
Kde kurz proběhne
v provozu
Občerstvení
Občerstvení
vlastní

Minimalizujte riziko vzniku škod

Žádný řidič není dokonalý

Kurz
Defenzivní jízda

Kurz DEFENZIVNÍ JÍZDY je zaměřený na techniku předcházení vzniku nebezpečných situací na silnicích. Účastníci kurzu si osvojí bezpečný způsob řízení vozidla, včasné předvídání krizových situací a schopnost na ně správně reagovat. Kurz výrazně zvyšuje bezpečnost a dovednosti méně i více zkušených řidičů.

Teorie
V rámci teoretické části jsou podrobně rozebírány techniky a stanovena jasná pravidla, jak minimalizovat potenciál vzniku dopravní nehody, včetně toho, jak dosáhnout praktického používání těchto zásad.

V provozu
Defenzivní jízda probíhá v reálném silničním provozu, kdy instruktor sleduje a vyhodnocuje jednotlivé reakce řidiče na vzniké situace, nejčastěji za hustého městského provozu. Po dokončení jízdy seznámí instruktor řidiče se všemi klady i zápory jeho jízdy, celkové hodnocení řidiče poté dodá instruktor jeho zaměstnavateli.

Co Vás na kurzu čeká?

  • Teorie techniky jízdy
  • Správné a nesprávné návyky při řízení
  • Seznámení se škálou nejčastějších rizik
  • Jízda v provozu
  • Hodnocení instruktora

Po celé ČR a SR

Kurz defenzivní jízdy pro Vás zrealizujeme kdekoliv v ČR a SR nebo přímo u nás ve výcvikovém středisku v Hradci Králové.

Absolvent kurzu získá teoretický základ praktické dovednosti z oblasti defenzivní jízdy, vyhodnocení vlastní jízdy v reálném provozu, poznatky o svých řidičských návycích a možnost se řidičsky rozvinout.

Kromě toho se naučíte:

  • Schopnost předvídat chování ostatních
  • Schopnost předcházet krizovým situacím
  • Postupy, jak minimalizovat následky krizové situace
  • Využívat bezpečnostní systémy vozidla

Poptávka

Defenzivní jízda
+420 723 999 979